Welkom

De zon straalt. Altijd. Ook al zie je soms alleen wolken.

Lukt het jou, of iemand uit je omgeving, (even) niet om de zon te zien en om zelf de regie te nemen?

Vanuit mijn bedrijf Fouxia biedt ik praktische ondersteuning op maat bij de zoektocht naar passende mogelijkheden binnen welzijn en zorg. Onafhankelijke ondersteuning die er toe doet en waar je écht wat aan hebt! We gaan samen op zoek naar wat het beste past en werkt in jouw situatie. Uitgangspunt daarbij is het met vertrouwen en plezier (her)nemen van je eigen regie. Zodat de wolken verdwijnen en je de zon weer kunt zien stralen.

Ik richt mij daarbij op:

de eigen regie van cliënten en hun naasten
Ieder mens heeft recht op regie in het eigen leven. Ik bied tijdelijke ondersteuning om informatie duidelijk te krijgen zodat cliënten (en hun naasten) op basis daarvan zelf eigen keuzes kunnen maken. Tevens is er de mogelijkheid om begeleiding te bieden bij een regieberaad. Daarbij neem je zelf de regie om samen met mensen die belangrijk voor je zijn je eigen plan te maken.

de eigen regie van professionals en teams
Ik bied ondersteuning aan zorgteams zodat het werk minder energie kost, meer plezier geeft en alle teamleden de eigen kracht en professionaliteit optimaal benutten. Je team functioneert nog beter omdat door gebruik van verschillende werkvormen duidelijk is geworden waar jullie staan. Het team neemt zelf de regie om met de door jullie gestelde doelen aan de slag te gaan. En de cliënten waar jullie mee werken hebben meer voldoening. Doordat ze vanuit het team de ruimte krijgen om fouten te mogen maken en meer zelf te kunnen bepalen.

– toepassen van eigen regie in de praktijk door professionals
Eigen regie voor de burgers staat heel mooi in allerlei plannen en notities beschreven. Maar hoe pas je dit in de dagelijkse praktijk toe? Wat is er voor nodig om te zorgen dat het werken vanuit de eigen regie van de burgers ook binnen jouw team of organisatie vanzelfsprekend wordt? Ik bied graag inzicht, samen met de mensen op de werkvloer, aan de hand van casuïstiek en jullie eigen voorbeelden. Welk effect en meerwaarde levert het bieden van eigenaarschap aan de cliënten en hun naasten voor alle partijen op? Wat zijn bij jullie mogelijk de valkuilen, maar vooral ook wat vormt de uitdaging!

Tevens bied ik projectbegeleiding bij projecten binnen zorg en welzijn. En ik deel graag met andere ondernemers mijn ervaringen zodat we van elkaar kunnen leren.

Fouxia ondersteunt, zoekt, inspireert, brengt tot bloei en verbindt.


 info@fouxia.nl      06 28 149 808       Privacy-verklaring      Algemene voorwaarden       Ontwerp & realisatie: Merit de Jong