Auteursarchief: Esther

De zon straalt. Altijd. Ook al zie je soms alleen wolken.

Lukt het jou, of iemand uit je omgeving, (even) niet om de zon te zien en om zelf de regie te nemen?

Fouxia biedt praktische ondersteuning op maat bij de zoektocht naar passende mogelijkheden binnen welzijn en zorg. Onafhankelijke ondersteuning die er toe doet en waar je écht wat aan hebt! We gaan samen op zoek naar wat het beste past en werkt in jouw situatie. Uitgangspunt daarbij is het met vertrouwen en plezier (her)nemen van je eigen regie. Zodat de wolken verdwijnen en je de zon weer kunt zien stralen.

Ik richt mij daarbij op:

de eigen regie van cliënten en hun naasten
Ieder mens heeft recht op regie in het eigen leven. Ik bied tijdelijke ondersteuning om informatie duidelijk te krijgen zodat cliënten (en hun naasten) op basis daarvan zelf eigen keuzes kunnen maken. Tevens is er de mogelijkheid om begeleiding te bieden bij een regieberaad. Daarbij neem je zelf de regie om samen met mensen die belangrijk voor je zijn je eigen plan te maken.

de eigen regie van professionals en teams
Ik bied ondersteuning aan zorgteams zodat het werk minder energie kost, meer plezier geeft en alle teamleden de eigen kracht en professionaliteit optimaal benutten. Je team functioneert nog beter omdat door gebruik van verschillende werkvormen duidelijk is geworden waar jullie staan. Het team neemt zelf de regie om met de door jullie gestelde doelen aan de slag te gaan. En de cliënten waar jullie mee werken hebben meer voldoening. Doordat ze vanuit het team de ruimte krijgen om fouten te mogen maken en meer zelf te kunnen bepalen.

Tevens bied ik projectbegeleiding bij projecten binnen zorg en welzijn. En ik deel graag met andere ondernemers mijn ervaringen zodat we van elkaar kunnen leren.

Fouxia ondersteunt, zoekt, inspireert, brengt tot bloei en verbindt.