Diensten

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Vind je het prettig als de wet- en regelgeving die best ingewikkeld is duidelijk aan je uitgelegd kan worden? Als je hulp kunt krijgen bij het begrijpen en invullen van (aanvraag)formulieren? En hoe zou het voor jou zijn als je duidelijk hebt voor welke zorg(pakketten) en regelingen je wel of niet in aanmerking komt? En bij welke organisatie je waarvoor moet zijn?

Kortom, ik kan je bijvoorbeeld informeren over en (onafhankelijk) ondersteunen bij:

 • Het aanvragen van een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Het in kaart brengen van de huidige ondersteuning die je krijgt en de wensen die je hebt om het anders vorm te willen geven
 • Het samen zoeken naar andere passende vormen van zorg. Niet alleen bij de organisatie waar je nu mogelijk al zorg van krijgt, maar ook bij alle andere zorgaanbieders
 • Het bespreekbaar maken met je netwerk of de zorgverleners van zaken die je niet prettig of moeilijk vind
 • De aanvraag van een persoonsgebonden budget (PGB) en eventuele toeslagen
 • Het voeren van gesprekken met instanties
 • Het aantekenen van bezwaar als je het met beslissingen die over jou genomen worden niet eens bent

Niet alleen jij, maar ook de mensen die dicht bij jou staan en jou verzorgen hebben vaak veel vragen. Zij maken zich mogelijk zorgen om jou en vinden het dan prettig om dit te kunnen bespreken. En om praktische ondersteuning te kunnen krijgen. Tevens kunnen er handvatten geboden worden hoe zij zoveel mogelijk de regie in je leven bij jou kunnen laten.

Als deskundige freelancer bied ik in opdracht van Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT) informatie en ondersteuning op maat in het traject van aanvraag tot realisatie van dienst- en hulpverlening in Twente. Bij SCOT kunnen cliënten (en hun naasten) met vragen terecht die een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en de Participatiewet. Voor meer informatie en aanmelding voor ondersteuning zie www.scotwente.nl

Ik sta ingeschreven als cliëntondersteuner bij het Registerplein onder nummer 461027485


Regie in de Regio

Loopt het in je leven, of dat van je gezin, niet zo lekker? Of ben je niet tevreden over de zorg die je nu krijgt? Dat is geen reden om je hulpeloos te voelen. Je bent tot meer in staat dan je denkt! Zeker als mensen in je omgeving je laten merken dat je er niet alleen voor staat. Als iedereen wat doet kun je veel bereiken. En je zult merken dat niet alleen jij je er beter bij voelt.

Iedereen heeft het recht op het maken van een eigen plan! Graag ondersteun ik , of mijn collega Simone Roerink, je in het (her) nemen van je eigen regie. Door samen met jou je netwerk in kaart te brengen. En door aan de mensen die zich betrokken voelen bij jou te vragen of zij bereid zijn om met jou mee te denken over het maken van je eigen plan. Zo’n bijeenkomst noemen we een regieberaad.

Tijdens het regieberaad worden onderwerpen besproken die voor de hoofdpersoon of het gezin belangrijk zijn. Met elkaar wordt er bijvoorbeeld besproken wat er voor nodig is om:

 • Duidelijkheid te krijgen over de situatie waar iemand in terecht is gekomen
 • Het huis en de ruimte er omheen weer netjes te krijgen
 • De financiële zaken weer op orde te brengen
 • Ervoor te zorgen dat er sprake is van een “veilige situatie” voor de kinderen uit het gezin
 • Om te zorgen dat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen omdat hij dat zelf graag wil
 • Rust en regelmaat in het (gezins)leven te brengen
 • Het zelfvertrouwen weer op te bouwen
 • Ruimte te vinden om even op adem te komen
 • Goede ondersteuning te krijgen op school en geen uitvaller te worden

Ik kan je verzekeren dat het een enorme boost geeft om met je plan aan de slag te gaan! Ook na het maken van je plan bieden we op verzoek van jou of de mensen om je heen nog ondersteuning om te zorgen dat het goed blijft gaan met je plan. Of om indien nodig samen met jou en de betrokkenen het plan aan te passen. Voor meer informatie zie: www.regie-inde-regio.nl

Ik sta ingeschreven als Jeugd- en gezinsprofessional bij Registerpas van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder nummer 140013083


Vertrouwenspersoon

Je kunt als cliënt, werknemer, stagiair of vrijwilliger geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Als dit gebeurt bij een organisatie die mij heeft ingehuurd als onafhankelijke vertrouwenspersoon, dan kun je bij mij terecht om hierover te praten. Samen bespreken wat dan wat er nodig is. Tevens kan ik je als je dat wilt ondersteuning en advies geven.

Cliënten kunnen ook voor andere vertrouwelijke zaken bij mij aankloppen. Dat kan bijvoorbeeld als je iets wilt vertellen wat je niet tegen iemand anders durft te zeggen. Verder kun je contact opnemen als je op dat moment geen vertrouwen hebt in de begeleiding die je krijgt of in de organisatie waar de begeleiding onder valt.

Gesprekken met mij als vertrouwenspersoon vinden plaats op een locatie die voor jou goed voelt. Het eerste contact mag ook per mail of telefonisch. Ik heb een geheimhoudingsplicht dus de informatie zal niet doorgegeven worden, tenzij jij daar zelf duidelijk toestemming voor geeft.


Gastvrouw Coachhuis Hengelo

Ben je coach, trainer, therapeut, mediator of een andere professional? Of heb je een eigen bedrijf? Wil je klanten in een sfeervolle, representatieve ruimte ontvangen? En wil je dit flexibel kunnen huren, vanaf één uur, aan de Hamerstraat of bij een van de meer dan 100 locaties in Nederland tegen een voordelig tarief? Kijk dan eens op de site van Het Coachhuis (www.hetcoachhuis.nl) en wellicht biedt dit gebruiksvriendelijke boekingssysteem, de oplossing! Je huurt en betaalt alleen op de momenten dat je daadwerkelijk een ruimte nodig hebt.
Het Coachhuis Hengelo, gevestigd in ondernemershuis H10, biedt twee naast elkaar gelegen spreekkamers aan tegen een aantrekkelijk tarief. De ruimtes zijn sfeervol ingericht voor het voeren van een vertrouwelijk gesprek en staan garant voor een rustige en professionele ontvangst van je klant.

Als gastvrouw draag ik zorg voor nette spreekruimtes. Ik ontvang ook mensen als ze graag een keertje willen komen kijken bij deze vestiging van het coachhuis. En ik ben aanwezig als iemand de eerste keer gebruik maakt van de locatie. Tevens ben ik telefonisch of per mail bereikbaar voor als er vragen zijn.

Tevens biedt deze locatie een mooie manier om op een laagdrempelige manier met andere ondernemers die bij H10 werkzaam zijn in contact te komen. (Zie voor meer info www.ondernemershuish10.nl)


Projectbegeleiding

Heb je een creatief project-idee binnen zorg en welzijn waar je een externe projectleider voor zoekt? Of heb je gezien of gehoord dat er elders in het land een gaaf initiatief is en wil je dat idee ook vorm en inhoud geven in Twente? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Als ik met het project aan de slag mag dan kun je de regie met een gerust hart van A tot Z aan mij overlaten. Ik breng de juiste mensen bij elkaar, schrijf het projectplan, maak de planning en zorg ervoor dat we samen het doel bereiken. Met tact en creativiteit zet ik mensen aan het werk. Daarbij focussen we op het gezamenlijke belang en de capaciteiten van alle betrokkenen.


info@fouxia.nl      06 28 149 808      Privacy-verklaring      Algemene voorwaarden      Ontwerp & realisatie: Merit de Jong