Over Fouxia

Esther Bouman

De naam van mijn bedrijf “Fouxia” is gebaseerd op de fuchsia, in combinatie met de letters ‘ou’ van mijn achternaam. Net als een bloem kunnen mensen en organisaties groeien en tot bloei komen. Ik begeleid dat proces indien dat gevraagd wordt.

Zolang ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in de drijfveren van mensen. Daarom koos ik na de middelbare school voor de richting sociaal pedagogische hulpverlening. Daarna volgde ik mijn interesses en verdiepte ik mijn kennis op het gebied van projectmatig werken, coaching, persoonlijk leiderschap, bewustwording en veranderprocessen. Deze kennis zette ik in als projectleider buurtbemiddeling, projectleider Eigen Kracht, trajectbegeleider in de psychiatrie en als re-integratiecoach. Deze ervaringen neem ik mee in mijn werk voor Fouxia. Ik volg mijn hart en doe dat wat ik het liefste doe: mensen weer laten stralen door zelf de regie te (her)nemen.

Ik ben overtuigd van het lerende vermogen van mensen en organisaties. Problemen kunnen nog zo groot lijken, er is altijd een oplossing. Daarbij ga ik ervan uit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid inzetten als kracht. Laat je niet leiden door de omstandigheden, maar kijk naar de mogelijkheden en je eigen rol. Dat past bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling; van verzorgingsstaat willen we naar een participatiemaatschappij.

Iedereen heeft specifieke talenten en biedt zijn unieke bijdrage tot het geheel. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om van elkaar te leren en talenten en mogelijkheden optimaal in te zetten.


Aanpak

In mijn aanpak staan de volgende drie begrippen centraal:

Participatie
Iedereen telt mee en iedereen doet mee. Iedereen heeft dezelfde kansen om deel te nemen aan de samenleving.

Zelfredzaamheid
Iedereen kan in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in de samenleving.

Eigen verantwoordelijkheid als kracht
Je bent zelf verantwoordelijk voor je welbevinden. Dat is een uitdaging als het leven niet verloopt zoals je dat graag wilt. Het lijkt dan aantrekkelijk om je te verschuilen achter onmogelijkheden. Maar je zult merken dat keuzes maken en actie ondernemen veel beter voelt. Én dat het je verder brengt dan je had gedacht.

Esther: ‘Durf en leer te vertrouwen op je eigen kracht én de kracht van je netwerk.’


info@fouxia.nl      06 28 149 808      Privacy-verklaring      Algemene voorwaarden      Ontwerp & realisatie: Merit de Jong